Tajm är ett fritt system som enkelt ger dig kontroll över din arbetstid.

HTTP API

Tajm skapar, hämtar, ändrar och reducerar tid med ett HTTP API, skyddat av OAuth2.

Flexibelt och utökningsbart

Det går att tidrapportera med CLI, en PWA i React/Angular/Vue eller en app. Eller med en JIRA- eller Trello-bot.

Fritt att använda

Tajm är fri mjukvara, är licenserad med BSD-licensen och är byggt med andra öppna mjukvaror.

Vill du medverka eller bidra?

Den huvudsakliga kanalen för utveckling av Tajm är Github. Skapa en fork, eller skriv en issue med feedback.